Tên dự án: Dự án nâng cấp mạng lưới giao thông tiểu vùng Mêkông mở rộng phía Bắc thứ 2 Nâng cấp quốc lộ 217, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2
Gói thầu : Chuẩn bị kế hoạch tái định cư cập nhật và kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số, Kế hoạch Quản lý Môi trường và cung cấp các khóa đào tạo liên quan
Quốc gia: Việt Nam

VỊ trí : Tỉnh Thanh Hóa

Thời hạn: 6  tháng
Khách hàng: Yooshin Engineering Corporation and Nippon Koei Ltd/ Nhà thầu phụ của Ban QLDA số 1 Tài trợ : ADB
Địa điểm : Mỹ Đình – Hà Nội
Tên của nhân sự chuyên môn cấp cao của công ty có liên quan và vai trò của họ (Giám đốc/Điều phối viên/Trưởng nhóm)

Vũ Xuân Sơn – Chuyên gia xã hội học

Hoa Thanh Ngọc – Cộng tác viên

Mô tả dự án

1)    Thực hiện các công việc được giao trong quan hệ với các thiết kế chi tiết phù hợp với các Điều khoản tham chiếu (TOR), phạm vi dịch vụ, tiến trình triển khai  và các điều khoán đã nêu trong Hợp đồng Nhà tư vấn phụ và trong Hợp đồng chính.

2)    Soạn thảo các báo cáo cần thiết cả tiếng Anh và tiếng Việt trừ trường hợp tư vấn chỉ đạo khác.

3)    Bảo quản và duy trì một cách cận thận, ngăn nắp trong mọi thời gian tất cả các ghi chép, ghi âm, số liệu, mẫu biểu và các tài liệu khác khi được yêu cầu xuất trình trong quá trình thực hiện Dịch vụ Tư vấn phụ và các công việc tiếp theo, cung cấp bất kỳ tài liệu nào cho chuyên viên tư vấn khi được yêu cầu.

4)    Cung cấp dịch vụ tư vấn theo quy định và thực tiễn chung phù hợp với những dự án tương tự có bản chất công việc tương tự.

5)    Chuyên gia: 01 chuyên gia môi trường-thay đổi khí hậu trong 03 tháng, 04 chuyên gia tái định cư (01 chuyên gia cao cấp và 03 chuyên gia trẻ) trong 05 tháng, 02 chuyên gia giới/xã hội trong 05 tháng.

6)    Bổ sung cho Hợp đồng tư vấn DDCS với các công việc như sau:

–          Chuẩn bị và thực hiện REMDP

–          Hỗ trợ cho DRCs trong thời gian thực hiện

–          Chuẩn bị bản cập nhật của báo cáo RENDP.

–          Lập kế hoạch và thiết kế tài liệu đào tạo cho DRCs.

–          Soạn thảo và hoàn thiện các báo cáo thay đổi khí hậu, EMP, CEMP.