Chúng tôi đang triển khai chương trình Thực tập sinh quốc tế tại Việt Nam. Đây là một giải pháp sáng kiến với mục đích gia tăng năng lực của Doanh nghiệp Việt trong thời kỳ hội nhập với mức chi phí = 0. Bên cạnh những nhân viên người Việt, bộ máy công ty sẽ có thêm sự xuất hiện của các bạn sinh viên, nghiên cứu viên, thực tập sinh người nước ngoài, đến từ các trường đại học hàng đầu thế giới theo chương trình thực tập sinh. Họ sẽ làm việc, tương tác với bộ máy nhân sự của công ty để tự học hỏi, đồng thời sẽ chia sẻ kiến thức, thông tin và đặc biệt mang đến một luồng không khí mới đến Doanh nghiệp.