Phục hồi sinh kế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn xã Hải Yến sau tái định cư

Phục hồi sinh kế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn xã Hải Yến sau tái định cư

Toàn cảnh hội thảo. (THO) – Sáng 30-7-2016, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với UBND huyện Tĩnh Gia tổ chức hội thảo khoa học “Giải pháp phục hồi sinh kế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn xã Hải Yến sau tái định cư”. Đây là một…

Read More

Phê duyệt kế hoạch phục hồi sinh kế Dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn

Phê duyệt kế hoạch phục hồi sinh kế Dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn

Vừa qua, UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định về việc Phê duyệt kế hoạch phục hồi sinh kế Dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn.   Một góc khu tái định cư của dự án Nhà máy Hoá lọc dầu Nghi Sơn tại xã Hải Bình. Theo đó,…

Read More

Ngân hàng tính đường phát triển tín dụng xanh

Ngân hàng tính đường phát triển tín dụng xanh

Ngày càng nhiều tổ chức tín dụng áp dụng chính sách, hệ thống và quy trình cho vay có tính đến các rủi ro môi trường xã hội cũng như phát triển các sản phẩm tín dụng xanh để giảm các tác động tiêu cực của khối doanh nghiệp đến…

Read More