Thúc đẩy đầu tư của khu vực tư nhân cho tăng trưởng xanh thông qua hệ thống ngân hàng

Ngày 10/5/2017, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) phối hợp với Chương trình Cải cách kinh tế vĩ mô/Tăng trưởng xanh của Hợp tác Phát triển Việt – Đức tổ chức Hội nghị “Thúc đẩy đầu tư của khu vực tư nhân cho tăng trưởng xanh thông qua hệ thống ngân hàng”. Hội nghị được tiến hành trong khuôn khổ Chương trình Cải cách kinh tế vĩ mô/Tăng trưởng xanh do GIZ thực thi tại Việt Nam theo ủy nhiệm của Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên bang Đức (BMZ). Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã đến dự và có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị.
Hội nghị có sự tham gia của nhiều chuyên gia đến từ NHNN, các ngân hàng thương mại (NHTM) và định chế tài chính quan trọng, các bộ, ngành, tỉnh, thành phố đã có hoạt động tăng trưởng xanh, các tổ chức quốc tế và một số Chương trình xanh quan trọng của GIZ. Đây là dịp để các đại biểu cập nhật thông tin, thảo luận về hiện trạng và triển vọng của các nguồn vốn xanh quốc tế, về nhu cầu tài chính cho tăng trưởng xanh ở Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh, biến đổi khí hậu, môi trường ô nhiễm, tài nguyên thiên nhiên dần cạn kiệt có ảnh hưởng lớn tới sự ổn định môi trường sống của con người. Vì vậy, tăng trưởng xanh, phát triển bền vững đã và đang trở thành mối quan tâm hàng đầu của các quốc gia trên thế giới. Ở Việt Nam, Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu và cập nhật các kịch bản đối phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng đang được Chính phủ đặc biệt quan tâm. Chính phủ đã ban hành Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014 – 2020 với mục tiêu là phát triển kinh tế dựa trên quá trình thay đổi mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm phát thải khí nhà kính, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần xóa đói giảm nghèo và tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế một cách bền vững.

“Trong mối liên kết đặc thù giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, hệ thống ngân hàng với chức năng dẫn vốn cho nền kinh tế có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc “xanh hóa” dòng vốn đầu tư và quản trị rủi ro tín dụng phục vụ mục tiêu tăng trưởng xanh; trong đó hai vấn đề quan trọng nhất là huy động nguồn lực và xây dựng chương trình tín dụng có mục tiêu phù hợp với các tiêu chí dự án xanh, thân thiện với môi trường”, Phó Thống đốc nói.

C:\Users\Tung\Documents\Downloads\NVL_7425.jpg

Quang cảnh Hội nghị

Nhận thức được tầm quan trọng của tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, Thống đốc NHNN đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-NHNN ngày 24/3/2015 về thúc đẩy tăng trưởng tín dụng xanh và quản lý rủi ro môi trường – xã hội trong hoạt động cấp tín dụng và Quyết định số 1552/QĐ-NHNN ngày 06/8/2015 ban hành Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng nhằm góp phần và hỗ trợ thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh của quốc gia. Theo đó, hoạt động cấp tín dụng của ngành Ngân hàng trong thời gian tới sẽ chú trọng đến vấn đề bảo vệ môi trường, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, năng lượng; cải thiện chất lượng môi trường và bảo vệ sức khỏe con người, đảm bảo phát triển bền vững. Các tổ chức tín dụng (TCTD) cần chủ động triển khai xây dựng chương trình, chính sách tín dụng xanh nhằm tăng dần tỷ trọng tín dụng xanh trong cơ cấu danh mục đầu tư tín dụng; chú trọng nghiên cứu xây dựng và triển khai các giải pháp quản lý rủi ro môi trường và xã hội trong hoạt động cấp tín dụng. Đây được coi là những bước đi đầu tiên trong định hướng hoạt động ngân hàng hướng tới mục tiêu Quốc gia về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng chia sẻ, thời quan qua, NHNN đã triển khai một số hoạt động, chương trình tín dụng xanh của Ngành nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp có nguồn vốn ưu đãi để thực hiện đầu tư vào các dự án sản xuất – kinh doanh thuộc ngành kinh tế xanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng xanh; đồng thời tạo cơ sở và tiền đề để thực thi các chương trình tín dụng xanh tổng thể của toàn Ngành. NHNN cũng đánh giá cao nỗ lực của một số TCTD thời gian qua đã tích cực, chủ động triển khai nhiều chương trình hướng tới tiêu chuẩn tín dụng xanh và bảo vệ môi trường, đưa các yếu tố tác động môi trường vào quá trình thẩm định tín dụng. Tuy nhiên, do chưa có hướng dẫn cụ thể về ngành nghề, lĩnh vực xanh cần ưu tiên hỗ trợ nên các NHTM chưa có cơ sở tham khảo thống nhất trong thẩm định, cấp tín dụng hướng tới mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng tín dụng xanh. Điều này làm hạn chế tác động của các chương trình tín dụng hướng tới mục tiêu tín dụng xanh mà các TCTD đang thực hiện.

Phó Thống đốc cho biết thêm, với sự hỗ trợ của Chương trình Cải cách kinh tế vĩ mô/hỗ trợ tăng trưởng xanh (Hợp phần Cải cách khu vực tài chính xanh) GIZ, NHNN đã xây dựng dự thảo Danh mục dự án xanh, trước mắt sẽ áp dụng thí điểm trong khuôn khổ dự án tài trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa do JICA tài trợ. Sau quá trình áp dụng thí điểm, Danh mục dự án xanh sẽ được nghiên cứu, mở rộng ra toàn bộ các ngành, khu vực kinh tế xanh theo chuẩn mực quốc tế và được áp dụng trong toàn hệ thống NHTM. Đồng thời, NHNN cũng đã hoàn thành dự thảo Quy định về báo cáo tín dụng xanh đối với các TCTD. Đây dự kiến sẽ là kênh thông tin quan trọng để NHNN có cơ sở để điều chỉnh, hoàn thiện thể chế về tín dụng, ngân hàng phù hợp với mục tiêu tăng trưởng xanh, từ đó xây dựng các giải pháp nhằm thúc đẩy các sản phẩm ngân hàng – tín dụng xanh, hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện tăng trưởng xanh.

Thay mặt Ban Lãnh đạo NHNN, Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cũng bày tỏ cảm ơn tới các bộ, ngành, GIZ và các tổ chức quốc tế về những hỗ trợ tích cực dành cho NHNN trong quá trình triển khai nhiệm vụ về thúc đẩy tăng trưởng xanh của Ngành thời gian qua và mong tiếp tục nhận sự ủng hộ tích cực, phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ngành trong thời gian tiếp theo.

C:\Users\Tung\Documents\Downloads\NVL_7395.jpg

Ông Michael Krakowski – Giám đốc Chương trình, Cố vấn trưởng Chương trình Cải cách kinh tế vĩ mô/Tăng trưởng xanh

Ông Michael Krakowski – Giám đốc Chương trình, Cố vấn trưởng Chương trình Cải cách kinh tế vĩ mô/Tăng trưởng xanh cho biết, Chương trình Cải cách kinh tế vĩ mô/Tăng trưởng xanh của Hợp tác Phát triển Việt – Đức luôn đánh giá cao và tích cực hỗ trợ NHNN xây dựng khung chính sách phù hợp cho đầu tư xanh và các sản phẩm tài chính xanh, hướng dòng vốn trong nước và quốc tế qua hệ thống tài chính – ngân hàng cho mục tiêu đầu tư xanh, nhất là dòng vốn đang gia tăng từ các quỹ khí hậu, quỹ xanh quốc tế, đồng thời cam kết sẽ tăng cường hợp tác hơn nữa với NHNN trong quá trình thực thi Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh của Việt Nam.

Tại Hội nghị, đại diện NHNN đã chia sẻ về một số kết quả bước đầu có ý nghĩa nền tảng quan trọng cho toàn bộ quá trình xây dựng khung chính sách và sản phẩm tài chính – ngân hàng xanh như: Chương trình tín dụng xanh thí điểm, danh mục dự án xanh, hướng dẫn đánh giá rủi ro môi trường và xã hội, quy định về báo cáo tín dụng xanh. Đây là thành quả hợp tác giữa NHNN và các đối tác phát triển, trong đó có phần đóng góp tích cực, hiệu quả của Chương trình Cải cách kinh tế vĩ mô/Tăng trưởng xanh của Hợp tác Phát triển Việt – Đức.

Nguồn: sbv.gov.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *