Phê duyệt kế hoạch phục hồi sinh kế Dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn

Vừa qua, UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định về việc Phê duyệt kế hoạch phục hồi sinh kế Dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn.

 Phê duyệt kế hoạch phục hồi sinh kế Dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn
Một góc khu tái định cư của dự án Nhà máy Hoá lọc dầu Nghi Sơn tại xã Hải Bình.

Theo đó, đối tượng áp dụng của kế hoạch phục hồi sinh kế Dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn bao gồm:

Các hộ Gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng khi giải phóng mặt bằng Khu C của xã Hải Yến phải di chuyển tái định cư (ngoại trừ thôn Bắc Yến).

 Người bị ảnh hưởng ở các khu B, E, J, K –  tất cả các hộ gia đình, cá nhân thuộc các xã Mai Lâm và Tĩnh Hải phải di dời, tái định cư trước đây; cộng đồng tiếp nhận thuộc các khu B, E, J, K,  tức là những người bị thu hồi đất để xây dựng Khu TĐC Tĩnh Hải và Khu TĐC Mai Lâm, cũng như để xây dựng mặt bằng dự án; người dân thôn Bắc Yến, xã Hải Yến, bị thu hồi đất để xây dựng mặt bằng dự án.

Cộng động tiếp nhận Nguyên Bình bao gồm: tất các các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất để xây dựng Khu TĐC Nguyên Bình (cho người dân các Khu B,E,J,K và Khu C).

Khu Tái định cư Nguyên Bình bao gồm: tất cả các hộ gia đình, cá nhân thuộc xã Hải Yến di chuyển đi tái định cư tại Khu TĐC Nguyên Bình trong giai đoạn giải phóng mặt bằng khu B, E, J, K; tất cả các đối tượng khác bị buộc phải thay đổi sản xuất kinh tế vì dự án.

Nội dung của Kế hoạch phục hồi sinh kế gồm 15 chương, dự kiến sẽ diễn ra trong khoảng thời gian là 5 năm từ quý 3 năm 2015 đến quý 4 năm 2019. Tổng kinh phí thực hiện kế hoạch phục hồi sinh kế dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn là 50.918.610.704 đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: UBND huyện Tĩnh Gia chủ trì phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn và các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện kế hoạch phục hồi sinh kế Dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn theo quy định; Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn chủ trì, đấu mối làm việc với Tập đoàn dầu khí Việt Nam để sớm ký Thỏa Thuận bổ sung một số hạng mục Hạ tầng cơ sở phục vụ trực tiếp dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn, làm cơ sở để ứng vốn triển khai Kế hoạch phục hồi sinh kế theo quy định hiện hành của pháp luật.

Nguồn: thanhhoa24h.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *