Phục hồi sinh kế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn xã Hải Yến sau tái định cư

Toàn cảnh hội thảo.
(THO) – Sáng 30-7-2016, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với UBND huyện Tĩnh Gia tổ chức hội thảo khoa học “Giải pháp phục hồi sinh kế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn xã Hải Yến sau tái định cư”.
Đây là một nội dung trong khuôn khổ chương trình lớp bồi dưỡng kỹ năng mềm thuộc Dự án Bồi dưỡng năng lực cán bộ địa phương do Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Trường Chính trị tỉnh, UBND huyện Tĩnh Gia phối hợp thực hiện.

Thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư phục vụ Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn và các dự án trong Khu Kinh tế Nghi Sơn, xã Hải Yến đã di dân 2 đợt với 1.705 hộ bị ảnh hưởng. Đa số người dân sau khi chuyển đến khu tái định cư đã chủ động tìm việc làm chuyển đổi nghề, ổn định cuộc sống, tuy nhiên thực tế đời sống của người dân vẫn còn nhiều khó khăn, phải đối mặt với nhiều vấn đề về việc làm thu nhập, an sinh xã hội, môi trường.

Qua 11 tham luận, ý kiến tại hội thảo của cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh, lãnh đạo huyện Tĩnh Gia và cán bộ, công chức, các đoàn thể xã Hải Yến…,  đã đề cập ở nhiều phương diện khác nhau về vấn đề phục hồi sinh kế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn xã Hải Yến. Các tham luận, ý kiến  bước đầu đã luận giải được những vấn đề nhận thức lý luận của phục hồi sinh kế, đánh giá tình hình kinh tế – xã hội của người bị ảnh hưởng và những vấn đề thực tiễn đang đặt ra đối với xã Hải Yến sau tái định cư.  Từ đó đề xuất 4 nhóm giải pháp phục hồi sinh kế, bảo đảm an sinh xã hội, gồm giải pháp về hỗ trợ các hộ kinh doanh, gia đình; giải pháp hỗ trợ tìm việc làm và đào tạo nghề; giải pháp hỗ trợ sản xuất nông nghiệp; giải pháp phục hồi sinh kế phi tài chính.

Thông qua hội thảo nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, xác định rõ trách  nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức xã, đề xuất được các giải pháp, chương trình hiệu quả khả thi, từ đó xây dựng thành chương trình cụ thể, thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi “Kế hoạch phục hồi sinh kế Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn theo Quyết định số 4993/ QĐ- UBND ngày 27-11-2015  của UBND tỉnh, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng phát triển.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *