Hội thảo cao cấp: “Quản lý rủi ro môi trường và xã hội”

Hội thảo cao cấp: “Quản lý rủi ro môi trường và xã hội”

IFC phối hợp Viện BTCI tổ chức hội thảo cấp cao “Quản lý rủi ro Môi trường và xã hội” nhằm nâng cao năng lực tài trợ dự án bền vững và hạn chế rủi ro cho các ngân hàng Việt Nam

Các ngân hàng Việt Nam hiện đang đóng vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững thông qua hoạt động đầu tư vào các dự án thủy điện ở các quốc gia lân cận trong khu vực Mê Kông. Các doanh nghiệp và ngân hàng Việt Nam hiện đang tham gia vào khoảng 20 dự án thủy điện tại CHDCND Lào – chiếm khoảng 15% tiềm năng khai thác thủy điện của quốc gia này.

Hội thảo cao cấp: "Quản lý rủi ro môi trường và xã hội"

Hội thảo cao cấp: “Quản lý rủi ro môi trường và xã hội”

 

Một hội thảo dành cho ngành ngân hàng được tổ chức hôm nay tại Hà Nội do IFC và Viện Nhân lực, Ngân hàng và Tài chính BTCI tổ chức đã nhấn mạnh một khi các ngân hàng giúp các dự án hạ tầng quy mô lớn quản lý tốt các rủi ro môi trường và xã hội, các ngân hàng sẽ vừa góp phần thúc đẩy đầu tư bền vững, đảm bảo lợi ích cho cộng đồng, môi trường và nhà đầu tư, đồng thời sẽ giúp giảm thiếu rủi ro đối với khoản đầu tư của chính mình.

Đầu tư vào các doanh nghiệp có mô hình kinh doanh tốt, chế độ đãi ngộ nhân viên ưu việt, và có ý thức bảo vệ môi trường mang ý nghĩa chiến lược đối với hiệu quả kinh doanh của các tổ chức tài chính,” ông Simon Andrews, Giám đốc IFC tại Việt Nam, Campuchia, Lào, Myanmar và Thái Lan khẳng định. “Nếu các ngân hàng xử lý hiệu quả các thách thức môi trường – xã hội của các dự án họ tài trợ, các ngân hàng sẽ giảm thiểu được rủi ro cho chính mình, đồng thời mở ra những cơ hội kinh doanh mới như tài trợ tiết kiệm năng lượng và năng lượng tái tạo.”

Hơn 60 cán bộ lãnh đạo ngành ngân hàng tham dự hội thảo với mục đích hiểu rõ hơn cách thức xác định, đánh giá, quản lý và giảm thiểu rủi ro môi trường – xã hội trong tài trợ dự án. Các đại biểu tham dự được giới thiệu các công cụ quản lý, trong đó có Nguyên tắc Xích đạo, bộ nguyên tắc tự nguyện về quản lý rủi ro môi trường – xã hội trong tài trợ dự án. Hiện được 78 tổ chức tài chính trên toàn cầu áp dụng, Nguyên tắc Xích đạo được xây dựng dựa trên bộ Tiêu chuẩn Hoạt động của IFC với những quy định về vai trò và trách nhiệm của các công ty được IFC tài trợ vốn trong việc đảm bảo tuân thủ các chuẩn bền vững về môi trường và xã hội khi thực hiện dự án.

“Chúng tôi hy vọng rằng qua hội thảo này, các đại biểu tham dự sẽ nhận thức rõ hơn các rủi ro tiềm ẩn đối với ngân hàng mình nếu như không xem xét đến các tiêu chuẩn về môi trường và xã hội khi tài trợ một dự án”, bà Đào Chân Phương, Tổng Giám đốc Viện Nhân lực, Ngân hàng và Tài chính BTCI chia sẻ.

Với sự tư vấn kỹ thuật của IFC, Ngân hàng Nhà nước hiện đang xây dựng quy định về phát triển hoạt động ngân hàng bền vững. IFC cũng đang hỗ trợ một số ngân hàng trong khu vực cải thiện năng lực quản lý các vấn đề môi trường – xã hội thông qua các dịch vụ tư vấn của Chương trình Tư vấn Quản lý Rủi ro Môi trường – Xã hội tại CHDCND Lào. Đây là chương trình do Cơ quan Phát triển Quốc tế Australia tài trợ. Từ năm 2011, IFC hợp tác cùng một số tổ chức trong khu vực như Hiệp hội Ngân hàng Thái Lan để nâng cao nhận thức về các công cụ quản lý rủi ro môi trường xã hội. IFC cũng có kinh nghiệm trong việc tư vấn cho các ngân hàng thương mại xây dựng và triển khai hệ thống quản lý rủi ro môi trường xã hội.

Tham khảo hội thảo trên báo đài

1. Tạp chí tài chính – Mảng Tài chính doanh nghiệp: http://tapchitaichinh.vn/Tai-chinh-Doanh-nghiep/Ngan-hang-khong-the-dua-voi-rui-ro-moi-truong-va-xa-hoi/49104.tctc

2. Thời báo ngân hàng: http://thoibaonganhang.vn/tin-tuc/5-nang-cao-nang-luc-tai-tro-du-an-ben-vung-va-han-che-rui-ro-cho-cac-ngan-hang-viet-nam-20771.html

3. Báo đầu tư: http://baodautu.vn/tang-rang-buoc-khi-cho-vay-linh-vuc-nhay-cam.html

4. Tạp chí tài chính – Mảng Tài chính ngân hàng: http://tapchitaichinh.vn/Vang-Tien-te/Yeu-to-then-chot-de-ngan-hang-xanh-phat-trien-ben-vung/49106.tctc

5. Truyền hình VITI: http://youtu.be/dw2R5xEpnU4

6. Báo VietnamNews: http://vietnamnews.vn/environment/255175/banks-urged-to-enhance-risk-environmental-management.html

7. Báo đầu tư: http://www.vir.com.vn/news/en/money/ifc-helps-vietnamese-banks-improve-sustainable-project-lending-curb-risks.html

Nguồn: btc.edu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *