THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY

  • Tên kinh doanh : Công ty Cổ phần PAT Quốc tế
  • Đia chỉ :  Số 1A Q20 ngõ 134 Nguyễn An Ninh, Hà Nội, Việt Nam
  • Văn phòng đại diện: Số 145, Ngõ 12 Phan Đình Giót, quận Thanh Xuân, Hà Nội
  • Điện thoại : 84 – 24 32151184
  • Địa chỉ website : http://patinternational.com
  • Giám đốc : Bà Nguyễn Thanh Thủy
  • Mã số thuế : 0106417280

LỊCH SỬ CÔNG TY

Thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ 1/2015, công ty đã đã nhanh chóng tạo dựng được chỗ đứng trên thị trường. Bắt đầu từ những hợp đồng thầu phụ cho các công ty trong nước và quốc tế, với 100% các hợp đồng là cung cấp dịch vụ tư vấn cho các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài hoặc các dự án lớn sử dụng vốn vay ODA, công ty đã dần dần xây dựng được năng lực kinh nghiệm và năng lực tài chính, sẵn sàng tham gia đấu thầu trực tiếp và cung cấp các dịch vụ tư vấn về môi trường, xã hội và xúc tiến thương mại.

TRIẾT LÝ QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH

Trong tiếng Anh, PAT là cái vỗ nhẹ, đúng lúc. Tên công ty vừa là viết tắt của 03 thành viên sáng lập, vừa là thông điệp xuyên suốt  PAT mong được chuyển tới các khách hàng, đối tác trong và ngoài nước – Sự tham gia, hỗ trợ của PAT sẽ là sự tác động kịp thời cho từng dự án.

Với triết lý “thất bại là phép thử, thành công từ nỗ lực”, công ty đã tạo ra những sản phẩm gắn liền với những triết lý tư duy mới, sáng tạo và tập trung vào tính phù hợp/hiệu quả trong từng dự án. Tư duy đột phá, chiến lược đại dương xanh, 03 vòng tròn vàng trong quản lý và điều hành, Mô hình kinh doanh Canvas trở thành những công cụ sắc bén trong tác nghiệp, tạo thành một phong cách riêng PAT Quốc tế.

Học tập nền văn hóa gia đình của người Nhật, nhân sự công ty luôn có một giá trị chung nhất quán, thể hiện qua slogan “trung thành với tổ chức, chân thành với đồng nghiệp”. PAT Quốc tế tin rằng, sức mạnh và lợi nhuận sẽ sinh sôi khi những người có cùng mục đích và giá trị gắn kết với nhau.

TẦM NHÌN

Đến năm 2020, đứng trong top 3 Công ty tư vấn về môi trường xã hội.

SỨ MỆNH

Góp phần xây dựng một cộng đồng thịnh vượng tại mỗi công trình, nhà máy, doanh nghiệp, nhà đầu tư.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Kinh nghiệm và kiến thức quốc tế của những người đứng đầu và đội ngũ cố vấn cao cấp, chuyên gia chính.

Sự hài lòng của các khách hàng, đối tác.

Động lực sáng tạo, kiên trì của từng cá nhân và kiên định, cẩn trọng của tổ chức.

Tình yêu thương và gắn kết của các thành viên.

LĨNH VỰC KINH DOANH

Phạm vi dịch vụ đăng ký của công ty:

DỊCH VỤ TƯ VẤN PHỤC HỔI SINH KẾ

Tiến hành các khảo sát về xã hội, tư vấn cộng đồng; các sự kiện cộng đồng.

Chuẩn bị và giám sát kế hoạch triển khai tái định cư (RAP); kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP); kế hoạch phục hồi sinh kế.

Chuẩn bị và thực hiện chương trình khôi phục sinh kế ( dự án thủy điện Trung Sơn và  dự án mỏ Núi  Phao là các thí dụ điển hình ) cho các dự án ảnh hưởng tới các  cộng đồng dân cư ở các vùng nông thôn, miền núi và khu vực duyên hải.

Chuẩn bị và thực hiện chương trình xây dựng năng lực cho phát triển cộng đồng bao gồm  nâng cao nhận thức thay đổi các hành vi và kỹ năng.

DỊCH VỤ TƯ VẤN QUẢN LÝ RỦI RO MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

Tiến hành khảo sát và điều tra nghiên cứu về mội trường và xã hội.

Chuẩn bị đánh giá rủi ro/ tác động của môi trường  (EIA), kế hoạch quản lý môi trường; kiểm soát
sự thích ứng của môi trường.

Chuẩn bị và tiến hành chương trình xây dựng năng lực dựa trên bảo vệ môi trường, điều chỉnh và thích ứng với sự thay đổi khí hậu, sử dụng bền vững và quản lý tài nguyên thiên nhiên.

Tiến hành các khóa huấn luyện nâng cao nhận thức cho cộng đồng về bảo vệ môi trường.

XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ HỢP TÁC KINH DOANH

Hỗ trợ đơn vị kinh doanh trong khu vực đạt được tăng trưởng xuất khẩu. Giới thiệu đối tác nước ngoài cho các nhà xuất khẩu.

Tư vấn cho các nhà xuất khẩu các chiến lược tiếp thị thích hợp cho các thị trường cụ thể.

Tăng cường mối quan hệ với các công ty khách hàng, nhằm khuyến khích và hỗ trợ cam kết của họ đối với tăng trưởng xuất khẩu.

Tổ chức các hội chợ thương mại và các hoạt động quảng bá khác. Hỗ trợ các nhà xuất khẩu thiết lập hệ thống  phân phối trong một thị trường cụ thể. Cải thiện quan hệ giữa người mua hàng và nhà cung cấp.

Thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu thị trường. Quản lý văn phòng thương mại, tham gia vào các hoạt động đại diện thương mại.

 

 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY