Công ty Cổ phần PAT Quốc tế

Địa chỉ :  Số 1A Q20, ngõ 134 Nguyễn An Ninh, Hà Nội, Việt Nam

Văn phòng: Tòa nhà 145, ngõ 12 Phan Đình Giót, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại : 84 – 4 2151184

Địa chỉ website http://patinternational.com

Giám đốc: Bà Nguyễn Thanh Thủy

Mã số thuế: 0106417280