Tiếp cận:

  • Business networking (Mạng lưới kinh doanh) là một mô hình kinh doanh mang tính kinh tế – xã hội mà ở đó các doanh nghiệp và các nhà kinh doanh gặp gỡ, trao đổi, mở rộng mối quan hệ kinh doanh, chia sẻ thông tin, tăng tính kết nối và liên kết giữa các doanh nghiệp, tìm kiếm các đối tác mới, tạo ra các cơ hội kinh doanh mới.
  • Vào những năm nửa cuối thế kỷ 20, khái niệm mạng lưới kinh doanh được sử dụng để các nhà kinh doanh thúc đẩy vốn xã hội của họ. Tại Mỹ, những người ủng hộ quyền bình đẳng tại nơi làm việc đã khuyến khích thiết lập mạng lưới kinh doanh cho nhóm người bị đối xử bất bình đẳng (như phụ nữ, người Mỹ gốc Phi, v.v.) nhằm xác định và giải quyết những khó khăn, thách thức cản trở sự thành công của họ. Cuối cùng, văn học kinh doanh chủ đạo cũng đã thông qua và chấp nhận thuật ngữ này vào trong xã hội Mỹ. Trong những năm 2000, ứng dụng “Mạng lưới” đã mở rộng vượt ra ngoài khái niệm ban đầu về  kinh doanh;  từ việc các bậc phụ huynh gặp gỡ để chia sẻ lời khuyên nuôi dạy con đến việc các nhà khoa học gặpgỡ trao đổi các nghiên cứu cũng được mô tả như một “Mạng lưới”

  • Nếu doanh nghiệp bạn là doanh nghiệp vừa và nhỏ, xin vui lòng tham khảo các dữ liệu sau: